Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ulstein VGS > Nyheiter

No startar dei ekstraordinære kursa i fylket

Der er to via Ulstein vgs:

  • Kurs i grunnleggjande bruk av IT (oppstart 22.01.21)
  • Kurs i studieteknikk (1 dag) (28.01 eller 04.02)
Les meir

Digitale orienteringsmøte for 10.klasseføresette og -elevar

Med bakgrunn i koronapandemien vert årets orienteringsmøte for føresette til 10. klassingar / 10. klassingane gjennomført digitalt.

Dei 4 vidaregåande skulane på Søre Sunnmøre samordnar informasjonsarbeidet sitt, slik at flest mogleg kan få med seg informasjon om dei ulike tilboda.

Les meir

Vi har ledig ei assistentstilling

Det er søknadsfrist 21.01.21, det er ei 60% stilling. Les meir her!

Les meir

Eit nytt år - snart skal det søkast universitet og høgskule

Vg3-elevane våre skal snart ut i den store verda. Kanskje skal dei gå på folkehøgskule, kanskje skal dei i militæret, kanskje skal dei jobbe og kanskje skal dei rett vidare på eitt eller anna studium.

Les meir

To nye videoar klare!

No er to nye programområdevideoar klare:

- studiespesialiserande finn du ved å klikke her

- og elektrofag ved å klikke her

Du kan også finne dei på youtubekanalen vår, som du finn ved å klikke her.

Les meir

Oppdatert info t.o.m. 18.01.21! Raudt nivå og kva det inneber

Alle vidaregåande skular i Norge gjekk måndag 4.januar over til raudt nivå, dvs avstandskravet på 1 meter skal haldast i alle situasjonar, samt ein del andre endringar. No er perioden utvida med ein dag, slik at vi er på raudt nivå iallfall til og med mandag 18.januar.

I praksis betyr det for Ulstein vgs at enkelte klasser vil ha digital heimeundervisning nokre dagar i veka. Dette fordi vi må dele dei største gruppene på to klasserom for å halde avstandskravet.

Plan over kva klasser som møter til kva tid vart lagt ut i Teams til alle skulen sine elevar og tilsette måndag.

Skulen si kantine er opa for sal av mat, men elevane må ete på klasseromma sine.

Les meir

VO-undervisninga vil foregå på Teams dei to første vekene

Grunna covid-19-situasjonen vil all undervisning på VO bli via teams dei to første vekene.

Unntak: Historie som skal starte opp 12.januar – der vil vi ta kontakt med alle i løpet av denne veka med informasjon om korleis oppstarten blir.

Les meir

Alle vidaregåande skular skal over på raudt nivå

Vi viser til pressekonferanse frå regjeringa i kveld (3.01.21) kl.18.

Alle vidaregåande skular skal over til RAUDT nivå frå 4.01.21 og i 14 dagar framover.

Vi har laga ein plan for raudt nivå, men for å få på plass alle detaljane vert det i første omgang digital heimeundervisning for alle elevar i morgon mandag 4.01.21, bortsett frå 2ST3 (teknologi og forskningslære), som skal møte på Skaparhuset.

Undervisning etter timeplanen for alle.

Kven som skal møte på skulen tysdag vil det bli gitt melding om på Teams i løpet av mandag 4.01.21. 

- Rektor

Les meir

Er du permittert eller ledig?

Fylket melder følgjande:

"No kjem dei første kursa som gjer at du kan få gjort ferdig vidaregåande opplæring. Kursa startar i løpet av januar. 
Fleire kurs kjem etterkvart som skulane får utvikla tilbod til dei som har meldt inn behov for opplæring. Ta kontakt med den enkelte skule for å finne ut kva slags andre kurs dei vil tilby."

I denne lenka får du ei oversikt over kva kvar enkelt skule kan tilby av kurs.

Påmeldingsfrist for alle kursa er 8.januar, 2021.

Her på Ulstein vgs er det desse kursa vi vil tilby i januar og framover:

  • Dagskurs i studieteknikk, 28. januar og 4. februar, meld deg på den dagen som passer deg best.
  • Historie til generell studiekompetanse, start januar. Eksamen vår-21.
  • Matematikk til generell studiekompetanse, start januar. Eksamen vår-21.

Påmelding og meir informasjon om kursa: janne.fylsvik.ronningen@mrfylke.no

Les meir

Oppdaterte smittevernsråd

Du finn dei oppdaterte smittevernsråda her. 

Vi må førebu oss på å måtte gå frå gult til raudt nivå på kort varsel, dersom smittesituasjonen i kommunene våre vert endra i negativ retning.

Så gjer slik regjeringa og FHI ber oss om!

Les meir