Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ulstein VGS > Nyheiter

Det nærmar seg, avgangselevar!

15.april er datoen! Då må du ha søkt deg inn på høgare utdanning.

Det er slett ikkje dumt å søke utdanning sjølv om du eigentleg hadde tenkt å ha eit friår til hausten. Plutseleg skjer det noko som gjer at du faktisk har lyst til å gå på skule. Då er det veldig greitt å ha søkt innan 15.april.

Les meir

NB! Ny oppdatering!

Alle dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal vert stengde for ordinær undervisning frå og med fredag 13.mars og til og med fredag 27.mars. Dette kan bli forlenga.  Undervisninga vil skje via Teams og OneNote og vi planlegg undervisning etter timeplanen.  

Les meir

Koronavirus, skule og smittefare

Er du føresett til ein elev her på UVS? Lurer du på kva vi tenkjer når det gjeld koronavirus og smitte?

Les meir

Midlertidig lemping av dokumentasjonskravet

På grunn av koronaviruset har myndigheitene gått ut med unntak frå dokumentasjonskravet om erklæring frå lege/helsepersonell i fht 10%-regelen. Unntaket gjeld ut skuleåret.

I denne perioda er det ved fråvær av helsemessige grunnar tilstrekkelig med egenerklæring frå eleven (dersom over 18 år, frå føresette dersom eleven er under 18 år), for at fråværet kan unntakast 10%-regelen.

Her finn du ei lenkje frå Udir med meir informasjon om unntaket.

Les meir

Reiser til utlandet i skulesamanheng

Informasjon i samband med skulen sine reiser og koronaviruset

Ulstein vgs har planlagt reiser for elevar både innanlands og utanlands denne våren. Og i samband med det har har det blitt stilt spørsmål rundt korleis dette vert no når koronaviruset har nådd Europa – og Noreg.

Les meir

Hurra! Vi kan tilby noko nytt frå hausten av!

Frå og med skuleåret 2020/2021 vil vi gje tilbod om den yrkesfaglege linja Informasjonsteknologi og medieproduksjon. 

Det er eit toårig løp der elevane kan gå ut som lærling etter Vg2 eller gå vidare på påbygg Vg3. 

Informasjonsteknologi og medieproduksjon er ei yrkesfagleg linje for deg som ønskjer å arbeide med IT-drift eller IT-utvikling. Trivst du med datamaskiner og andre digitale verktøy når du skal løyse både kreative og praktiske oppgåver, kan linja vere noko for deg. 

Les meir

TAF-linja er nedlagd

Dessverre vart TAF-linja nedlagd her ved skulen vår. 

Vi har litt anna forskjellig å tilby til hausten, men ikkje TAF.

Les meir

Studieorienteringsdag mandag 3.februar

Det er faktisk no snart det!

Mandag 3.februar kjem altså studentar og konsulentar frå store og små studiestadar på besøk til UVS.

Då er det viktig at Vg3- og Vg4-elevane har sett seg litt inn i kva slags informasjon dei søkjer, slik at dei er godt budde!

Det er ei glimrande mulegheit til å få svar, både på spørsmål du har og spørsmål du ikkje visste at du hadde.

Du finn meir informasjon om kven som kjem dersom du trykker på denne lenka her.

Les meir

Hugs infomøtet førstkomande onsdag!

Då er dokke som er 10.klassingar og dokke som er føresette til 10.klassingar, uansett kvar du bur i nedslagsfeltet vårt, hjartans velkomne til å høyre litt om kva Ulstein vgs kan tilby.

Det blir sjølvsagt muligheit for å stille spørsmål og å få gode svar.

Kort oppsummert:

  • onsdag 29.01
  • kl.18.30-20.00
  • på landskapet (2.etasje)
Les meir